chính sách & điều khoản sử dụng

Chính sách bán hàng

1. Mục đích và phạm vi thu thập:
Việc thu thập dữ liệu chủ yếu tại website Mộc Tru Ly Huế bao gồm: họ tên, email, điện thoại,… Đây là các thông tin Mộc Tru Ly Huế thu thập để có thể liên lạc với khách hàng đã sử dụng dịch vụ của Mộc Tru Ly Huế nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho khách hàng của mình.

Trong quá trình sử dụng dịch vụ của Mộc Tru Ly Huế, chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về hoạt động sử dụng dịch vụ của khách hàng, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của khách hàng sẽ không được lưu giữ.

Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ, các thông tin khi gửi liên hệ và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Mộc Tru Ly Huế về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin: Mộc Tru Ly Huế sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để.

- Cung cấp thông tin về dịch vụ đến khách hàng.

- Giao hàng cho khách hàng.

- Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và Mộc Tru Ly Huế như các chương trình khuyến mãi, tri ân khách hàng…

- Ngăn ngừa các hoạt động giả mạo khách hàng.

- Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.

- Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến hoạt động sử dụng dịch vụ tại Mộc Tru Ly Huế

- Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Mộc Tru Ly Huế có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.

3.Thời gian lưu trữ thông tin:

 Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật  trên   máy chủ của Mộc Tru Ly

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:.Công Ty Mộc Tru Ly Huế.

 - Địa chỉ:  Số 2 - Đoàn Thị Điểm - TP Huế.
 - Email: moctrulyhue@gmail.com.
 - Điện thoại: 0933344222.